نمایش نوار ابزار

پیام دکتر بادله به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی

بسم الله الرحمن الرحیم
وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدان
ستاره و درخت در حال سجده‌اند.
الرحمان/آیه 6
هر درخت در دامان طبیعت، هدیه ای است از سوی خالقی مهربان به انسان و هر میوه آن درخت، لبخندی است که جهان به اندیشه والای انسانی در کرامت به طبیعت پاداش می دهد.
کاشت درخت، ایجاد فضای سبز و آسمان پاک امروزه یک نیاز برای جامعه انسانی است. احساس و نزدیکی با محیط زیست پذیر و همنشینی طبیعت و محیط شهری؛ ایجاد بستر توسعه فضای سبز، تنها با همت یکایک مردم سرزمین ما ایران میسر می‌شود.
بدانیم و بپذیریم که قطع هر درخت و عدم تجدید حیات آن لطمه‌ای بزرگ به حیات ما خواهد زد.
رسم معمول این روز را گرامی بداریم، به نشانه ی دوستی با طبیعت درختی بکاریم و همواره در احیای فضای سبز شهر خود بکوشیم. بیاد داشته باشیم فقط یک زمین داریم و تنها فرزندانمان وارثان این زمین نیستند، این جهان به رسم امانت به انسان سپرده شده است و ما با کاشت هر درخت در حقیقت به اصول و شرافت انسانی خود باز خواهیم گشت و نشان خواهیم داد که انسان تنها در اندیشه تامین نیاز خویش نیست و هدفی والاتر دارد.
دکتر عباس بادله

دیدگاه ها