نمایش نوار ابزار

ویدیو آموزشی دکتر عباس بادله (روش های دفع و بهره برداری و مدیریت پسماند (پسماند2)

پسماند 2 (دکتر عباس بادله)https://aparat.com/v/kIRQY

ویدیو آموزشی دکتر عباس بادله در رابطه با روش های دفع و بهره برداری و مدیریت از پسماند شهری (ویدیو پسماند2) عباس بادله مدرس دانشگاه: روش های دفع پسماند : ۱- انبار کردن ۲-دفن بهداشتی ۳- سوزاندن ۴- بازیافت

دیدگاه ها