نمایش نوار ابزار
Category: کمپین هوای تازه

در باره‌ی کمپین هوای تازه: کمپین هوای تازه برای همکاری مردمی، ایجاد وحدت عمومی و همپوشانی خدمات برای توسعه شهر ساری، کمک به محرومین، حضور در راهپیمایی های ملی و میهنی و استفاده از ظرفیتهای علمی،فرهنگی اجتماعی ورزشی و... راه…